Aplikácia

ERPIO App je prázdna mobilná aplikácia v ktorej, bez programovania, môžete vytvoriť funkcionalitu potrebnú pre plnenie úloh na cestách, pre seba alebo svojich spolupracovníkov. V mobilnej aplikácii môžete firemné dáta zobrazovať, upravovať alebo vytvárať nad jednou alebo viacerými firemnými aplikáciami.

Integrácie

Mobilná aplikácia môže byť prepojená s informačným systémom spoločnosti (ERP), firemnou aplikáciou (CRM), dochádzkovým systémom, aplikáciou skladu (WMS) alebo systémom správy dokumentov (DMS). A to zároveň!

Možnosti

Prostredníctvom mobilnej aplikácie môžete sledovať aktivity užívateľov aj aktuálne stavy kľúčových firemných ukazovateľov. Pri zobrazenie, úprave alebo zadávanie firemných dát na mobilnom zariadení je možné využívať aj aplikácie, ktoré poskytuje operačný systém daného mobilné zariadenia. Zvyšuje sa tak jednoduchosť a prívetivosť pretože možno využívať rovnaké aplikácií ako pri privátnych činnostiach.

Stiahnutie

Aplikáciu môžete získať v obchodoch s aplikáciami určenými pre jednotlivé dostupné platformy.

Teraz na Google Play

Verzia pre ANDROID

Google Play a logo Google Play sú ochrannými známkami spoločnosti Google LLC.

Získať